Museo Nacional Del Prado

Museo Nacional Del Prado

موزه دل پرادو – مادرید

این موزه یک موزه و گالری هنری است که در مادرید واقع شده است.

یکی از برجسته ترین موزه های جهان در زمینه هنر اروپایی است.