Great Pyramid of Giza

 

Great Pyramid of Giza

اهرام ثلاثه مصر

Great Pyramid of Giza

مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است.

که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده‌است.

هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب هفتگانه جهان به شمار می‌آید

ارتفاع : ۱۴۶٫۵ متر

Stonehenge

Stonehenge

Stonehenge

بنای تاریخی مربوط به دوره عصر برنز و دوران نوسنگی است.

قدمت آن به ۳ تا ۴ هزار سال پیش از میلاد مسیح باز میگردد.

در انگلستان و نزدیکی ویلشایر واقع است.