پرسپولیس یا پارسه

persepolis 01

پرسپولیس یا پارسه

نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که پایتخت هخامنشیان بوده است.

در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد.

که در دوران زمامداری داریوش بزرگ ، خشایار شاه و اردشیر اول  بنا شده‌است و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده‌است.

۵۱۸ سال پیش از میلاد بنا شده است.

 

Stonehenge

Stonehenge

Stonehenge

بنای تاریخی مربوط به دوره عصر برنز و دوران نوسنگی است.

قدمت آن به ۳ تا ۴ هزار سال پیش از میلاد مسیح باز میگردد.

در انگلستان و نزدیکی ویلشایر واقع است.