پرسپولیس یا پارسه

persepolis 01

پرسپولیس یا پارسه

نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که پایتخت هخامنشیان بوده است.

در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد.

که در دوران زمامداری داریوش بزرگ ، خشایار شاه و اردشیر اول  بنا شده‌است و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده‌است.

۵۱۸ سال پیش از میلاد بنا شده است.